การฉีดยาเพิ่มความสูง

การฉีดยาเพิ่มความสูง

วีธีเพิ่มความสูง
  การฉีดยาเพิ่มความสูง เป็นการฉีดโกรทฮอร์โมนเพิ่มความสูง หรือฮอร์โมนจีเอช (Growth hormone : GH) อันนี้ต้องระวังกันสักนิด เพรา…
Read More
เพิ่มความสูงอย่างรวดเร็วด้วย 9 วิธี

เพิ่มความสูงอย่างรวดเร็วด้วย 9 วิธี

วีธีเพิ่มความสูง
1. นอนหลับอย่างพอเพียงและเป็นเวลา เราควรนอนหลับอย่างเพียงพอและเป็นเวลา ไม่ควรนอนดึกเพราะฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องความสูงอย่างโกรทฮอร์โม…
Read More